More Website Templates at TemplateMonster.com!

เน้นย้ำคุณภาพ     เป็นหนึ่งเรื่องบริการ     มาตรฐานเรื่องราคา

ผลิตภัณฑ์ ส. มณี

พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ มาตราฐาน มอก. มีขนาดกว้าง 35 ซม.หนา 5ซม . ยาว 1.00-5.00 เมตร เสริมลวดอัดแรงตั่งแต่ 4 -7 เส้น เหมาะสำหรับงานพื้นบ้าน อาคารพาณิชย์ ทั่วไป เป็นต้น เสาเข็มรูปตัวไอ 12-35 มีขนาด 12 cm 15 cm 18 cm 22-35cm เหมาะสำหรับงานรากฐานของงานก่อสร้าง ตั้งแต่งานก่อสร้างขนาดเล็กจนกระทั่งงานก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น งานรั้ว งานบ้านพักอาศัย งานอาคาร โรงงาน ต่างๆ เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงอัดแรง มีขนาด 1-6 เมตรเหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดเล็กที่ไม่ต้องการรับน้ำหนักมาก เสาไฟฟ้า มีขนาด 6 m. 8 m. 9 m. 12m เหมาะสำหรับในการติดตั้งเดินไฟฟ้าตั้งแต่งานขนาดเล็กจนขนาดใหญ่ เช่น ปักทางเข้าบ้าน หมูบ้านจัดสรร เป็นต้น. ขอบคันหิน ขนาด 15*30*1.00 เมตร เหมาะสำหรับงานกั้นขอบทางเดินหรือขอบถนน เป็นต้น
เสารั้ว ขนาด หน้า 3*3 /4*4เหมาะสำหรับงานรั้ว เป็นต้น ท่อ/บ่อพักคอนกรีต มีทั้งแบบ ไม่เสริม /คสล เหมาะสำหรับงาน ท่อระบายน้ำตั้งแต่ภายในบ้าน จนถึงภายในโครงการจัดสรรรวม ถึงท่อระบายน้ำสารธาณะ ต่างๆ เหล็กเส้น คอนกรีตผสมเสร็จ